Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn
Phòng họp   |  TTC Resort Premium - Kê Gà

Phòng họp

Sức chứa: 25 - 60 người. Diện tích: 270 m2

Xem chi tiết
Phòng họp Oceania |  TTC Resort Premium - Kê Gà

Phòng Oceania

Sức chứa: 80 - 240 người. Diện tích: 270 m2

Xem chi tiết
Phòng họp Pegasus  |  TTC Resort Premium - Kê Gà

Phòng Pegasus

Sức chức: 100 - 300 người. Diện tích: 300 m2

Xem chi tiết
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp